Menu:

Formularium Zwolse Zorginstellingen

 
 

Laatst gewijzigd:
april 2018

Disclaimer »

pil_klein
DIABETES MELLITUS

Cardiovasculaire risicomanagement bij diabetes

Bij diabetes en cardiovasculair incident in voorgeschiedenis overweeg acetylsalicylzuur (secundaire preventie). Pas hypertensie behandelen bij systolische RR>160. Streef naar een tensie niet lager dan 140 mmHg. Een ACE-remmer is 1e keus, indien deze slecht verdragen wordt vervangen door een AT-II antagonist (ARB).
Bij onvoldoende effect een thiazidediureticum of een calciumantagonist toevoegen.
Gebruik bij voorkeur niet meer dan 3 verschillende middelen.
Indien de levensverwachting > 2 jaar is start dan met een statine als primaire preventie HVZ. Het meten van de lipidenstatus bij kwetsbare ouderen heeft doorgaans geen klinische consequenties.


DIABETES MELLITUS

 

preparaat vorm / sterkte / hoeveelheid dosering opmerkingen
Stap 1

LEEFSTIJLADVIEZEN

Stap 2:

METFORMINE

    METFORMINE
      Glucophage®
tabl 500, 850 mg 1-3 x per dag 500 mg, max 2000 mg per dag - bij nierfunctie 30-50ml/min: 1-2 dd 500mg, evt te verhogen naar max 2000mg per dag
- bij nierfunctie 10-30 ml/min: max 1 dd 500 mg
Stap 3:

GLICLAZIDE toevoegen

    GLICLAZIDE
      Diamicron®
tabl mga 30, 80 mg Start 1 x per dag tabl mga 30 mg, evt verhogen naar 1 x per dag 4 tabl mga 30 mg - bij verhoogde kans op hypoglykemie voorkeur voor gliclazide retard 80 mg: start 1 x per dag 80 mg, evt te verhogen naar 3 x per dag 80 mg.
- LET OP: de 30 mg en 80 mg tabletten niet door elkaar halen.
- LET OP: de 30 mg SR (MR) is even effectief als de 80mg.
Stap 4

INSULINE toevoegen.
Metformine doorgaan.
Overweeg stop Gliclazide ivm kans op hypoglykemie.

NPH Insuline (insulatard of Humuline NPH)   Start 1dd 10EH tussen avondeten en bedtijd.
Zo nodig elke 3 dagen met 2-4 EH
Middellangwerkend, effect binnen 1-2 uur, werkingsduur 14-24 uur
Insuline Glargine (Lantus) of insuline detemir (Levemir)   Start 1dd 10EH tussen avondeten en bedtijd.
Zo nodig elke 3 dagen met 2-4 EH.
Bij overschakeling van 2x daags NOPH insuline naar 1x daags lantus/levemir, de dosering verminderen tot 80%
Indien 1x daags voorkeur heeft of bij nachtelijke hypoglykemieën op NPH insuline.
Mix-insuline (Mixtard 30, Humalog mix 25)   Neem 80% van de totale dagdosis insuline tijdens het eenmaal daagse regime en verdeel deze hoeveelheid: tweederde van het aantal E vóór het ontbijt en eenderde van het aantal E vóór het avondeten.  

Grafieken globale werkingsduur diverse insulines


DIABETES MELLITUS

HYPERGLYCAEMIE

Bij nieuwe diabeten: geleidelijk bijsturen ivm risico op hypokaliemie.
Bij bekende diabeten: glucose controleren en volgens 2-4-6 regel behandelen.
- bij een glucose > 15 mmol/l: 4 E snel/kortwerkende insuline (novorapid) bijspuiten.
- bij een glucose > 20 mmol/l: 6 E snel/kortwerkende insuline (novorapid) bijspuiten.
- iedere 2 uur glucosecontrole en bijspuiten herhalen tot een glucose <15 mmol/l bereikt is;
- ga altijd door met de normale insulinedoseringen.
Zie ook Richtlijn Acute Ontregeling van Diabetes Mellitus (2005) van de Nederlandse Internisten Vereninging.


DIABETES MELLITUS

HYPOGLYCAEMIE

preparaat vorm / sterkte / hoeveelheid dosering opmerkingen
1. LIMONADE of 2 SUIKERKLONTJES EN EEN BOTERHAM
      
     
2. GLUCAGON
    Glucagen®
amp 1 mg=1 ml 1 mg (= 1 ml) i.m. of s.c. - bij terugkeer bewustzijn oraal suiker toedienen
- zonodig herhalen
3. GLUCOSE 40%
      
amp 4 g=10 ml 8-16 g (= 20-40 ml) i.v. wanneer i.v. toediening mogelijk

DIABETES MELLITUS

Palliatief en/of symptomatisch beleid

Bij verminderde orale intake insuline dosis verminderen (1/2 tot 2/3).
Orale medicatie halveren of stoppen.
Glucose controles tot minimum beperken. Oraal 1x per week, insuline 2x per week.
Richt op een glucose tussen de 10-20 mmol/l

Bij een levensverwachting van enkele dagen:
- bij bewustzijn en symptomatische hyperglykemie dan controle glucose en insuline bijspuiten bij glucose > 20 mmol/l;
- buiten bewustzijn, dan medicatie stop en geen controles.


naar boven